بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

اهداف همايش:

- فراهم نمودن فضاي علمي مناسب براي ارايه و تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و كاربردي كشور در زمينه علوم و صنايع غذايي
- ارايه يافته هاي علمي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به شركت هاي فعال در زمينه توليد و عرضه مواد غذايي كشور با هدف به كارگيري براي افزايش كيفيت مواد غذايي و تامين غذاي سالم جامعه
- جمع بندي و ارايه يافته هاي علمي و آخرين دستاورد هاي تحقيقاتي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به سياستگزاران كشور در جهت كمك به تصميم سازي در امر تامين مطلوب و پايدارغذاي جامعه
- كمك به تعيين راهبرد و مسير تحقيقات اساسي مورد نياز كشور در زمينه علوم و صنايع غذايي

 

محورهاي همايش:

- روش هاي نوين فراوري و نگهداري موادغذايي
- نانوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي در صنايع غذايي
- ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي در صنايع غذايي
- غذاهاي فراسودمند، پري بيوتيك و پروبيوتيك
- شيمي مواد غذايي و افزودني هاي غذايي
- بهداشت و كنترل كيفيت مواد غذايي
- بهينه سازي استفاده از پسماندهاي صنايع غذايي
- اصلاح الگوي مصرف مواد غذايي: نقش صنايع غذايي در مديريت تغذيه جامعه
- بهره وري مصرف انرژي در صنايع غذايي
- طراحي مواد غذايي براي بيماران، نوزادان و افراد مسن
- طراحي مواد غذايي خاص براي ماموريت هاي ويژه – فضايي و نظامي
- ساير پژوهش هاي نوين در عرصه علوم و صنايع غذايي

نظرات