دومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اهداف كنفرانس:

- تقويت جايگاه مديريت ICT در صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
- اشتراك دانش و مهارت هاي تخصصي كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنايع نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي
- شناخت و ارزيابي آخرين دستاوردها و پيشرفت ها در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات صنايع نفت، گاز، پالايش  و پتروشيمي
- ارائه توانمندي‌هاي موجود فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان هاي ايراني
- بررسي چالشها و موانع فراروي توسعه بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها
- آشنايي با مزيت هاي اقتصادي، تجاري و رقابتي صنعت با بكارگيري دانش و فناوري هاي مبتني بر ICT

محورهاي كنفرانس:

مديريت فاوا در نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
- برنامه ريزي استراتژيك فاوا و پوشش اهداف
- جايگاه و ساختار سازماني فاوا در صنعت نفت
- دولت الكترونيك در صنعت نفت
- مديريت امنيت و پدافند غيرعامل
- جايگاه و نقش فاوا در سند چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه
- نقش و نحوه تحقق و پوشش اهداف صنعت نفت از طريق فاوا و الگوهاي نفتي بين المللي
- كاربردهاي هوش مصنوعي
- معماري سازماني فاوا
- يكپارچگي و هماهنگ سازي زير ساخت ها و سامانه ها در صنعت نفت
- فرهنگ سازي و مديريت تغيير در حوزه فاوا
- مديريت پروژه هاي فاوا
- نقش فاوا در تحقق پاراديم هاي نوين مديريتي
- جايگاه فاوا در تغييرات و تدوين نظام هاي كسب و كار صنعت نفت

راهكارهاي عمومي فاوا در نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
- معماري سامانه ها و روش هاي فاوا
- فناوري هاي همزمان و هوشمند
- مديريت مالي و حسابداري
- مديريت تداركات و زنجيره تامين
- HSE ، مديريت نگهداري و تعميرات
- مراكز داده بهينه و محاسبات ابري
- NGNها و Convergence Systems
- GIS , SDI
- برنامه ريزي منابع سازماني (ERP)
- Fieldbus, PLC, DCS, SCADA
- برنامه ريزي و كنترل توليد و توزيع
- RFID
- سامانه مديريت عملكرد
- مديريت پروژه

سامانه هاي تخصصي فاوا در نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
سامانه هاي صنايع بالادستي نفت و گاز
- ژئوشيمي، ژئوفيزيك و پتروفيزيك
- مغناطيس سنجي و لرزه نگاري
- حفاري
- سامانه‎ هاي بالادستي
- برنامه ريزي توليد و توزيع
- مطالعات و مهندسي مخازن
- ميادين هوشمند نفت و گاز
- فاوا در فناوري هاي EOR و IOR

سامانه هاي صنايع پايين دستي
پالايش
- فرآيندهاي فني و مهندسي پالايشي
- برنامه‎ريزي توليد
پتروشيمي
- فرآيندهاي فني و مهندسي پتروشيمي
- برنامه‎ريزي توليد و توزيع
توزيع
- سامانه مشتركين
- سامانه كارت هوشمند سوخت
- بهينه‎سازي انتقال نفت و گاز
- فرآيندهاي شبكه گازرساني

سامانه هاي معاملات بين المللي
- بورس معاملات نفت خام و فرآورده ‎هاي نفتي
- بازاريابي نفت ‎خام و فرآورده‎ هاي نفتي
- عمليات فروش نفت ‎خام و فرآورده ‎هاي نفتي
- پايانه هاي صادراتي و وارداتي
- بازاريابي و فروش محصولات پتروشيمي

سخت افزار و شبكه در نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
- مديريت شبكه و ساختارها
- سخت افزارهاي تخصصي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
- شبكه هاي اينترانت و اينترنت
- زيرساخت هاي شبكه
- قابليت هاي دسترسي در زمان بحران
- قابليت اطمينان و پايداري شبكه
- سيستم هاي NOC و مانيتورينگ
- ربات هاي صنعتي

مخابرات و ارتباطات در نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
- زير ساخت ها و راهكارهاي مخابراتي
- تجميع صدا، تصوير و داده
- تجهيزات پروتكل ها و مكانيزم هاي ارتباطاتي
- VOIPو Video Conferencing

 

نظرات