اولین گردهمایی شهرساز برتر ایرانی

اولین گردهمایی شهرساز برتر ایرانی

اهداف گردهمايي:

- توانمند سازي نخبگان جوان شهرسازي كشور در راستاي توليد علم و اشاعه آن
- حمايت از پژوهشها و پايان نامه هاي برتر
- بومي سازي پژوهشهاي نخبگان و هدايت آنها در جهت توليدات علمي مورد نياز كشور و در راستاي اهداف كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
- حمايت از كليه رده هاي علمي شهرسازي كشور؛ از كارشناسي تا دكترا و ايجاد فضاي تعامل علمي
- هم راستائي با ساير برنامه هاي گراميداشت برترينهاي علمي كشور


نظرات