دومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

دومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

محورهاي كنفرانس:

- سامانه هاي پيشرانش مايع،جامد،مركب
- سامانه هاي پيشرانش توربيني: توربوجت، توربوفن، توربوشفت، توربوپراپ
- سامانه هاي پيشرانش سرعت بالا: رم جت، اسكرم جت، پلاس جت
- سامانه هاي پيشرانش الكتريكي:پلاسما، گاز سرد،MHD  
- پايش، ازمون و عيب يابي قطعات و مجموعه هاي پيشرانش
- مواد، متالوژِي، تكنولوژِي ساخت سيستم هاي پيشرانش
- ميكرو سيستم هاي پيشرانش فضايي
- سوخت، احتراق، الاينده هاي سيستم هاي پيشرانش

نظرات