دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران

دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران

محورهاي كنفرانس:

- رباتيك
- داده كاوي
- تصميم گيري
- علوم شناختي
- شبكه‌هاي هوشمند
- بيوانفورماتيك
- هوش مصنوعي
- پردازش گفتار
- محاسبات نرم
- هوش محاسباتي
- سيستمهاي خبره
- سيستمهاي كنترل
- سيستمهاي چند عامله
- بينايي ماشين و پردازش تصوير
- كاربرد سيستمهاي هوشمند در صنعت

نظرات