ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی

ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی

اهداف همايش:
- ايجاد فضاي تعامل و هم‌انديشي علمي بين دانشمندان، دانشجويان، و پژوهشگران كشورمان در رشته‌هاي مختلف كشاورزي، علوم پايه و فني و مهندسي
- ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري در عرصه هاي مرتبط
- ارايه آخرين يافته‌ها و دستاوردهاي علمي در زمينه‌هاي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و يا بازيافت آن‌ها و ايمني زيستي به جامعه جهت استفاده بخش‌هاي اجرايي و بهره‌برداران
- جلب توجه انديشمندان و سياستمداران نظام به اهميت كاهش ضايعات و بازيافت آن در كشور
- اطلاع رساني و آگاهي بخشي عمومي در حوزه كشاورزي

 


محورهاي همايش:
- ساز و كارهاي بروز ضايعات كمي/ كيفي
- مهندسي ژنتيك، زيست فناوري و مقوله ضايعات
- روش‌هاي اندازه‌گيري و برآورد ميزان ضايعات كشاورزي
- بررسي مقاومت (فيزيكي- شيميايي- مكانيكي) محصولات در برابر افت كيفي
- نقش كشاورزي دقيق و مكاترونيك در كاهش ضايعات
- سامانه‌هاي توليد انرژي از ضايعات كشاورزي
- مدلسازي ضايعات و مطالعات جنبه‌هاي اقتصادي
- مديريت توليد و كاهش ضايعات
- روش‌هاي بازيافت و استفاده از ضايعات

نظرات