همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی

همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی

 مهمترين اهداف برگزاري همايش:
- ايجاد بستر مناسب براي ارائه گزارش پژوهش‌هاي علمي در زمينه نقش رسانه‌ها در كاهش يا افزايش مسائل اجتماعي ايران
- تبادل اطلاعات و تجربيات صاحبنظران در اين زمينه دانست.
- ايجاد ارتباط ميان صاحبنظران و محققان دانشگاهي از يك سو و مسئولين و مديران ذيربط در وزارت‌خانه‌ها و نهادهاي تصميم‌گيرنده رسمي كشور از سوي ديگر و تبادل اطلاعات و تجربيات اين دو گروه

اهداف همايش:
- بررسي تاثيرات شبكه‌هاي اجتماعي در اتفاقات مختلف ايران و جهان (بيداري اسلامي عربي، انتخابات امريكا، انتخابات ايران و...)
- بررسي برخي از شبكه‌هاي اجتماعي ايراني (بلاگستان فارسي، سايت ضد انقلاب بالاترين و...)
- بررسي راه‌هاي نظارت و كنترل بر اين شبكه‌ها
- توليد محتواي علمي و بومي در حوزه رسانه‌هاي اجتماعي
- ارتباط پويا و مفيد بين پژوهشگران، مردم و دانشگاه ها
- ارايه جديدترين پژوهش هاي بومي در حوزه رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي
- اشتراگ گذاري ايده هاي جديد در حوزه رسانه‌هاي اجتماعي

محورهاي همايش:
- شبكه هاي اجتماعي هويت و سبك زندگي اسلامي-ايراني
- شبكه هاي اجتماعي و روابط نسلي در ايران
- شبكه هاي اجتماعي و الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت
- شبكه هاي اجتماعي و رونق كسب وكار
- شبكه هاي اجتماعي و امنيت(حريم خصوصي وكنترل و افشاي اطلاعات و...)
- ابزارهاي مديريت محتوا در شبكه هاي اجتماعي
- مطالعه وتحليل شبكه هاي اجتماعي
- بررسي انتشار اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي
- بررسي مديريت هوشمند شبكه هاي اجتماعي
- بررسي تاثيرات متقابل شبكه هاي اجتماعي مجازي وواقعي
 
 

نظرات