دومین همایش ملی سرب و روی ایران

دومین همایش ملی سرب و روی ایران

دومين همايش ملي سرب و روي ايران در 8 آبان 1392  توسط دانشكده فني و مهندسي  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در تالار علامه طباطبايي برگزار مي گردد.

 

محورهاي همايش:

- معدن؛ از اكتشاف ذخاير سرب و روي تا فراوري و پر عيار سازي

- متالورژي استخراجي سرب و روي؛ فريندهاي هيدرومتالورژي وپيرومتالورژي

- نانو مواد و نانو تكنولورژي

- جنبه هاي زيست - محيطي صنعت سرب و روي

- پزشكي، دامپزشكي، داروسازي و كشاورزي

- فلزات قيمتي، فلزات نادر و عناصر همراه با سرب و روي؛ شامل فراوري مواد معدني، استخراج و بازيابي

- متالورژي صنعتي سرب و روي؛ عمليات حرارتي، آلياژسازي، ذوب، ريخته گري، خوردگي، متالورژي سطح و پوشش ها

- كنترل و اتوماسيون در صنعت سرب و روي

- تكنولوژي هاي نوين در صنعت سرب و روي و صنايع جنبي

- مديريت در صنعت سرب و روي

- جنبه هاي اقتصادي، سرمايه گذاري و پناسيل هاي پروژه اي در صنعت سرب و روي

- انرژي و تأمين آن در صنايع سرب و روي و بطور كلي صنايع فلزي

 

 

نظرات