دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

محورهاي همايش:

- دانشجويان و آسيب‌هاي رواني – اجتماعي
- دانشجويان و آسيب‌هاي نو پديد
- دانشجويان و سلامت رواني
- دانشجويان و شادكامي
- روان‌شناسي سلامت
- روان سنجي
- مشاوره و راهنمايي
- روان‌شناسي شناختي آموزش و يادگيري
- روان‌شناسي شخصيت تحولي باليني
- ساير زمينه هاي مرتبط در زمينه مسايل روان‌شناسي

نظرات