اولین همایش ملی تئوری اطلاعات و محاسبات کوانتومی

اولین همایش ملی تئوری اطلاعات و محاسبات کوانتومی

محورهاي همايش:

- مباين بنيادين مكانيك كوانتومي و تئوري اطلاعات كوانتومي
- اندازه گيريهاي كوانتومي
- رمز نگاري كوانتومي
- تفكيك پذيري حالات كوانتومي
- تئوري ها و پروتوكل هاي ارسال و دريافت اطلاعات كوانتومي
- مدارها و كامپيوترهاي كوانتومي
- كاربرد تئوري اطلاعات كوانتومي در ديگر شاخه هاي فيزيك
- NMR و تئوري اطلاعات كوانتومي
- همدوسي، واهمدوسي و فشردگي حالتهاي كوانتومي
- پالايش درهم تنيدگي كوانتومي

نظرات