سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

اهداف همايش:

- ايجاد زمينه مناسب براي تبادل نظر و انتقال تجربيات پژوهشگران حوزه انرژي و محيط زيست
- معرفي فن‌آوريهاي نوين در زمينه استفاده از سوختهاي جايگزين
- شناسايي فرصتهاي تازه براي بهره‌گيري از پتانسيل علمي و صنعتي كشور در زمينه انرژيهاي تجديدپذير
- ايجاد بستر مناسب براي تدوين برنامه‌ها و سياستهاي سازگار با محيط زيست با همكاري متقابل پژوهشگران و مديران اجرايي در بخش انرژي
- ترسيم چشم انداز آتي و آينده پژوهي انرژي در كشور
- معرفي و شناخت پتانسيل‌هاي طبيعي و اقليمي استان البرز براي بهره‌گيري از انرژيهاي پاك
- شناسايي و تقدير از واحدهاي صنعتي و خدماتي برتر در زمينه بهره‌گيري پاك از سوخت و انرژي

 

 

محورهاي همايش:

- سياست‌گذاري و مديريت انرژي
- سياست‌گذاري و مديريت محيط زيست
- امنيت انرژي
- كارآفريني در حوزه‌هاي مرتبط با انرژي
- انرژيهاي تجديدپذير
- عرضه و تقاضاي سوخت
- اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي
- روشهاي نوين پايش و حذف آلاينده‌ها
- سوختهاي جايگزين
- بازيابي سوخت و انرژي
- بهينه‌سازي مصرف انرژي
- تبديل و ذخيره انرژي
- شبيه‌سازي و مدل‌سازي سيستم‌هاي انرژي
- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
- توليد انرژي غيرمتمركز و سيستمهاي همزمان حرارت و برق
(CHP)

نظرات