پنجمین همایش مبدل های گرمایی

پنجمین همایش مبدل های گرمایی

اهداف كنفرانس:

- شناسايي نقاط ضعف و قوت و چالش­هاي توسعه صنعت مبدل گرمايي كشور
- ايجاد فضاي لازم جهت بروز توانمندي­هاي علمي و پژوهشي صنعت مبدل گرمايي در كشور
- شناخت متقابل پتانسيل­هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
- بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
- فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع كشور به يكديگر

 


محورهاي همايش:


- مبدل­هاي صنعتي ويژه با كاربردهاي خاص
- تعمير، نگهداري، كنترل و راهبري مبدل­هاي گرمايي
- نوآوري و بهينه­سازي ساخت و كاربر مبدل­هاي گرمايي
- مبدل­هاي گرمايي، بهينه سازي مصرف سوخت و محيط زيست
- شناسايي و رفع مشكلات فرآيندي مبدل­هاي گرمايي در صنايع
- فناوري­هاي نوين افزايش انتقال حرارت و بازده مبدل­هاي گرمايي
- شناسايي عوامل مخرب مبل­هاي گرمايي و رفع آن­ها (رسوب، خوردگي و ...)
- شناسايي و رفع مشكلات فني و اقتصادي ساخت داخل انواع مبدل­هاي گرمايي
- روش­هاي انتگراسيون حرارتي و اصلاح شبكه مبدل­هاي گرمايي (تكنولوژي پينچ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات