سومین کنفرانس تجهیزات عملیاتی صنعتی

سومین کنفرانس تجهیزات عملیاتی صنعتی

موضوعات كنفرانس:

- مشعل
- كوره
- برج خنك كن
- مبدل گرمايي
- ابزار دقيق
- پمپ
- كمپرسور
- چيلر
- شير آلات برجهاي تقطير
- توربين
- و ساير موارد

نظرات