پنجمین همایش رویت هلال و تقویم

پنجمین همایش رویت هلال و تقویم

محورهاي همايش:

- بررسي نجومي رويت هلال
- مباحث تقويم
- ابعاد نجومي اوقات شرعي
- ابعاد اجتماعي و فرهنگي تقويم، رويت هلال و اوقات شرعي

نظرات