اولین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

اولین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

اهداف كنفرانس:

- شناسايي مراكز فعال علمي، دانشگاهي و صنعتي در زمينه مهندسي و فيزيك پلاسما
- ايجاد بستري مناسب در راستاي همكاري‌هاي علمي بين اساتيد و دانشجويان و تشكيل شبكه علمي بين مراكز فعال در اين زمينه
- عرصه‌اي براي تبادل اطلاعات علمي و بهره‌مندي محققين از دستاوردهاي پژوهشي ساير پژوهشگران
- جمع‌آوري دانش و پيشرفت‌هاي صورت گرفته در زمينه پلاسما
- معرفي مراكز صنعتي در زمينه پلاسما و برقراري ارتباط آنها با مراكز علمي

 

محورهاي كنفرانس:

- لايه‌نشاني پلاسمايي
- پردازش پلاسمايي
- شيمي پلاسما
- كاربرد پزشكي، صنعتي پلاسما
- گداخت هسته‌اي
- تخليه الكتريكي گازها
- چشمه‌هاي پلاسمايي
- روش‌هاي تشخيصي پلاسما
- برهم‌كنش ليزر و پلاسما
- پلاسماي فضايي
- نظريه‌ها، مدل‌ها و شبيه‌سازي
- چشمه‌ها و باريكه ذرات باردار
- مولدهاي امواج الكترومغناطيسي

نظرات