اولین همایش ملی فناوری های نوین دریایی

اولین همایش ملی فناوری های نوین دریایی

اهداف همايش:

به ياري ايزد منان و با عنايت به بازديد مقام معظم رهبري در سال جاري از دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهر (ره) و تأكيد معظم له مبني بر « پيوستگي كار، ابتكار و قانع نشدن  به دستاوردهاي كنوني » اين دانشگاه در نظر  دارد تا با برگزاري «اولين همايش ملي فناوري هاي نوين دريايي» بستري مناسب جهت هم انديشي و تبادل اطلاعات فعالان حوزه دريا فراهم نمايد.

محورهاي همايش:

- پهپادهاي دريا پايه                        
- سامانه هاي پيشرفته كمك ناوبري
- دفاع سايبري در دريا
- تجهيزات و تسليحات هوشمند
- پدافند غير عامل در حوزه دريا
- طراحي و ساخت شناور هاي سطحي وزير سطحي
- جنگ آكوستيك( جنگاك)
- نقش فناوري نانو در دريا
- جنگ الكترونيك در دريا
- سامانه هاي رانش پيشرفته در شناورها
- لجستيك و زنجيره تأمين دريايي
- كاربرد ليزر و اپتيك در دريا
- شبيه سازهاي دريايي
- رزم شبكه محوردريايي

نظرات