اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)

اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)

اهداف همايش:

- بحث و تبادل نظر درباره فرايندها و فناوري هاي توليد فلزات و آلياژهاي غيرآهني و كاربرد آن ها در صنايع
- ايجاد ارتباط مهارتي، علمي، پژوهشي و صنعتي بين دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و فني و مهندسي و صنايع مربوطه و ترغيب سرمايه گذاران بخش خصوصي در توليد محصولات غيرآهني خاص
- تشويق محققين و دانشجويان كارشناسي و تحصيلات تكميلي براي تحقيق در زمينه فلزات و آلياژهاي غيرآهني به منظور دستيابي به فناوري هاي علمي و مهارتي جهت توليد اين گونه محصولات
- پايه گذاري يك رويداد مستمر سالانه با كيفيت و اثر بخش ملي توسط جهاد دانشگاهي واحد مشهد
- ارتقاي سطح علمي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد دانشگاهي واحد مشهد و اعضاي هيات علمي و دانشجويان آن


محورهاي همايش:

- مواد پيشرفته بر پايه فلزات و آلياژهاي غيرآهني
- فرايندها و فناوري هاي نوين در توليد محصولات بر پايه فلزات و آلياژهاي غيرآهني
- جنبه هاي كاربردي جديد براي مواد و محصولات بر پايه فلزات و آلياژهاي غيرآهني
- شبيه سازي فرايندها در حوزه فلزات و آلياژهاي غيرآهني
- ساختارهاي نانو در فلزات و آلياژهاي غيرآهني
- فرايندها و فناوري هاي نو در جوشكاري و لحيم كاري فلزات و آلياژهاي غيرآهني
- فرايندها و فناوري هاي نو در عمليات حرارتي فلزات و آلياژهاي غيرآهني
- يافته هاي نو در حوزه خوردگي و اكسيداسيون فلزات و آلياژهاي غيرآهني
- خواص فيزيكي و مكانيكي مواد و محصولات بر پايه فلزات و آلياژهاي غيرآهني
- فلزات و آلياژهاي غيرآهني با استحكام بالا
- جنبه هاي اقتصادي استفاده از مواد و محصولات فلزي غيرآهني در صنعت

نظرات