شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

محورهاي همايش:

- آب:
كيفيت آب آشاميدني شهري و روستايي، برنامه ايمني آب، تصفيه آب با تاكيد بر حذف آلايندهاي سمي،فن آوريهاي نوين
- فاضلاب:
تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي،بهينه سازي عملكرد تصفيه خانه ها، استفاده مجدد از پساب وآبهاي غير متعارف، فن آوريهاي نوين
- آلودگي هوا:
كيفيت هوا، اثرات سلامت و بيماريها، روش هاي كنترل،مدلسازي پخش آلاينده ها
- مديريت يكپارچه پسماند:
شهري، پزشكي،صنعتي و خطرناك،لند فيل ها كمپوستينگ،تفكيك از مبداء
- بهداشت محيط و بهداشت مواد غذايي در حوادث و بلايابا تاكيد بر زلزله
- بيماريهاي ناشي از محيط، زمين پزشكي،ايپدميولوژي محيطي
- HSE در صنايع(نفت،گاز،پتروشيمي، آب و فاضلاب)حسابداري هزينه جريان مواد(MFCA)
- ارزيابي اثرات زيست محيطي،ارزيابي اثرات سلامت، پايشهاي زيست محيطي،آلودگي به آرسنيك، درياچه اروميه

نظرات