کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

كنگره سراسري پيشرفت‌هاي مهندسي بافت و پزشكي بازساختي ايران با هدف ايجاد محلي براي تبادل اطلاعات بين استادان، پژوهشگران، متخصصين علوم باليني، دانشجويان، سياستگذاران و توليدكنندگاني كه در اين حيطه فعاليت مي‌كنند، تشكيل شده است.
اين كنگره فرصتي را براي ارائه آخرين يافته‌هاي علمي توسط صاحبنظراني كه بر روي جنبه‌هاي مختلف اين رشته شامل وجوه زيست‌شناختي، باليني و مهندسي مشغول به كارند فراهم مي‌كند. ملاقات و تبادل اطلاعات تكنيكي با محققين رشته‌هاي مختلف و برقراري همكاري‌هاي پژوهشي در زمينه‌هاي مشترك مورد علاقه از مزاياي اين كنگره خواهد بود.

 


محورهاي كنگره:

- ترميم اعصاب
- ترميم پوست
- ترميم غضروف و استخوان
- ترميم دستگاه ادراري و تناسلي
- ترميم قلب
- ترميم كبد
- ترميم دستگاه تنفسي

نظرات