چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن

چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن

دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار در نظر دارد در ادامه برگزاري موفقيت آميز اولين همايش علوم رياضي اين دانشكده كه در سال گذشته و با عنوان همايش تركيبيات و كاربردهاي آن برگزار شد، دومين  همايش خود را تحت عنوان چهارمين همايش آناليز عددي و كاربردهاي آن برگزار نمايد
لذا چهارمين همايش آناليز عددي و كاربردهاي آن در تاريخ 18 و 19 ارديبهشت 1392 در دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار برگزار ميگردد.


محورهاي همايش:
 
- روشهاي عددي در معادلات ديفرانسيل و انتگرال
- روشهاي عددي در سيستم هاي ديناميكي
- روشهاي عددي در رياضيات مالي
- نظريه تقريب
- جبر خطي عددي
- روشهاي عددي در كنترل بهينه

نظرات