اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها

محورهاي همايش:

- فرصتهاي سرمايه گذاري صنعتي در منطقه آزاد ماكو
- فرصتهاي سرمايه گذاري در زمينه تجارت و بازرگاني در منطقه آزاد ماكو
- فرصتهاي سرمايه گذاري گردشگري در منطقه آزاد ماكو
- منطقه آزاد ماكو و تاثير آن بر توسعه اقتصادي كشور
- نقش منطقه آزاد ماكو در انتقال تكنولوژي
- تأثير تعامل و هم افزايي گمرك با منطقه آزاد ماكو در جهت توسعه اقتصادي
- نقش و جايگاه منطقه آزاد ماكو بر اشتغال زايي منطقه
- استفاده از ظرفيتها و تسهيلات مناطق آزاد در زمينه صادرات مجدد (RE-EXPORT ) و ترانزيت
- طراحي الگوهاي نوين براي جذب سرمايه داخلي و خارجي در منطقه آزاد ماكو
- فرصتهاي سرمايه گذاري در زمينه زيرساختهاو امكانات زير بنايي منطقه آزاد ماكو
- نقش منطقه آزاد ماكو بر تجارت خارجي كشور
- نقش و جايگاه آموزش عالي در توسعه منطقه
- مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات مناطق آزاد كشور با قوانين و مقررات كشورهاي همسايه از جمله تركيه، گرجستان و ...
- نقش و جايگاه منطقه آزاد ماكو بر تحولات فرهنگي و اجتماعي منطقه
- تاثير قوانين و مقررات مناطق آزاد بر جذب سرمايه
- رابطه سازمان تجارت جهاني و منطقه آزاد
- نقش و تأثير فناوري اطلاعات بر توسعه منطقه آزاد ماكو

نظرات