اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

اهداف همايش:

با توجه به روند گرمايش جهاني، مديريت و توسعه ناپايدار جهان كنوني، دانشمندان اقليم‌شناس، اكولوژيست‌ و ساير علوم مرتبط با محيط زيست اعتقاد دارند كه فراواني پديده ريز گردها و توفان‌هاي گرد و غبار افزايش خواهد يافت (روند كنوني گوياي اين قضيه مي‌باشد) و در دهه هاي آينده به يكي از معضلات زيست محيطي بسياري از كشورهاي جهان تبديل خواهد شد؛ لذا برگزار كنندگان اين كنفرانس با اشراف به اين موضوع در نظر دارند ضمن ارائه ابعاد پنهان و آشكار اين پديده و راه كارهاي مقابله با آن؛ با ديدگاه هاي علمي و بشر دوستانه به جلب نظر مسئولين كشور، سازمان‌هاي جهاني و كشورهاي درگير بپردازند و در صورت امكان اجماع جهاني را براي مقابله با اين پديده كه در آينده بيشتر خود را نمايان مي‌سازد، بدست آورند.


محورهاي همايش:

- شناسايي چشمه­ هاي­ گرد و غبار ايران (جهاني، منطقه­ اي و محلي)
- كاني­ شناسي و ريخت­ شناسي گرد و غبار و تركيبات شيميايي همراه آن
- گرمايش جهاني و طوفان­ هاي گرد و غبار
- مدل‌سازي و پيش ­بيني طوفان­هاي گرد و غبار  و ارائه هشدارهاي به موقع
- روش‌ها و ابزارهاي نو براي مقابله با توليد گرد و غبار
- پيامدهاي زيست محيطي، اجتماعي - اقتصادي و سياسي پديده گرد و غبار
- اثرات پديده گرد و غبار بر سلامت انسان
- مديريت، كنترل و راه كارهاي كاهش اثرات گرد و غبار
- ابعاد حقوقي پديده گرد و غبار و نقش سازمان­ هاي جهاني در كاهش آن

نظرات