همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور

همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور

اهداف همايش:

- تبادل نظر درزمينه آخرين دستاوردهاي پژوهشي و توسعه فناوري در زمينه كارآفريني و ارتباط با جامعه
- پويائي ارتباطات علمي تحقيقاتي في­مابين پژوهشگران جهت آشنائي از فعاليت­هاي در زمينه كارآفريني و ارتباط با جامعه يكديگر
- كمك به معرفي فعالان و  پژوهشگران در زمينه كارآفريني و ارتباط با جامعه
- ايجاد بستري مناسب جهت ارائه دستاوردهايي در زمينه كارآفريني و ارتباط با جامعه
- ارتقاي سطح دانش، مهارت­هاي كارآفريني و ترويج فرهنگ كارآفريني در بين دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران
- نشان دادن توانمندي­هايي در زمينه كارآفريني و ارتباط با جامعه دانشجويان و اساتيد و فعالان اين حوزه

 

محورهاي همايش:

- نقش و جايگاه كارآفريني در مديريت جامعه
- شناسايي فرصت هاي كارآفريني رشته هاي مختلف
- كارآفريني و صنعت توريسم
- فضاي كسب و كار كشور براي كارآفريني
- بانكها و موسسات مالي و حمايت از فضاي كارآفريني كشور
- نقش دانشگاه كارآفرين در توسعه منابع انساني كشور
- نظام مالي شركتهاي دانش بنيان
- كاستي ها و قابليت هاي كارآفريني در كشور
- نقش تسهيل كنندگي يا مانع تراشي قوانين مربوط به كارآفريني در كشور
- نقش مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري در توسعه فرهنگ كارآفريني
- و كليه موضوعات آزاد در حوزه كارآفريني

نظرات