اولین همایش ملی توسعه پایدار، سوخت سبز

اولین همایش ملی توسعه پایدار، سوخت سبز

اهداف كنفرانس:

- هم انديشي بين اساتيد، دولتمردان و صنعتگران كشور
- تغيير در سبد انرژي مصرفي كشور باتكيه بر فن آوريهاي نوين
- دست يابي به سياست هاي راهبردي و كلان حفظ محيط زيست
- ارتقاء سطح آگاهي عموم مردم در زمينه هاي محيط زيست
- تبلور مجموعه ظرفيت هاي علمي كشور به منظور حفاظت از محيط زيست

محورهاي همايش:

- انرژي هاي تجديد پذير، فرصت ها و چالشها
- انرژي هاي تجديد پذير و نقش آن در سلامت انسان
- ارزيابي اقتصاد مقاومتي در انرژي هاي تجديد پذير
- توسعه پايدار محيط زيست
- نقش پدافند غير عامل در محيط زيست 

نظرات