دومین سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

دومین سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

محورهاي سيمنار :
 
- ضرورت بسته هاي مختلف آموزشي
- استانداردها و رويكردهاي آموزشي
- تسهيل دين پذيري و آموزش مفاهيم ديني
- رسانه و كودكان زير 7 سال
- انتخاب و امنيت شغلي كاركنان مهدهاي كودك
- خانواده و فرزندپروري
- شادكامي در كودكان
- وضعيت كتاب كودك

نظرات