دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران

دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران

محورهاي همايش:

- فرآيندها، ريخته گري و انجماد فلزات، جوشكاري و اتصال مواد، متالوژِي پودر، مهندسي سطح و عمليات حرارتي
- مواد نو، كامپوزيت ها،نانو مواد و بيو مواد
- استخراج فلزات، تهيه آلياژها و سنتز مواد
- مدل سازي و شبيه سازي فرآيندهاي متالورژي
- بررسي هاي غير مخرب
- مديريت توليد و كيفيت و استانداردها
- انرژي، چالش هاي آن در صنايع ريخته گري . متالورژي
- بهداشت و ايمني صنايع و روش هاي حفظ محيط زيست
- آموزش در حوزه مهندسي متالوژي و مواد

Advanced Engineered Materialsa
 Biomaterials
 High Temperature Materials
 Casting & Solidification
 Advanced Surfase Technology
 Materials for Power Generation

نظرات