همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک

همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک

محورهاي همايش:

مهندسي كامپيوتر
- شبكه هاي كامپيوتري نسل آينده
- پردازش موازي و سيستمهاي توزيع شده
- داده كاوي، متن كاوي و وب كاوي
- معماري سرويس گرا
- منطق فازي و محاسبات نرم
- بينايي ماشين و پردازش تصوير
- پردازش زبان هاي طبيعي
- سيستم هاي خبره و فازي


مهندسي مكانيك
- مكانيك جامدات، طراحي و ساخت
- انرژي و محيط زيست
- بيومكانيك، ميكرو و نانو مكانيك
- ديناميك، ارتعاشات و كنترل
- مكانيك ماشين هاي غير جاده اي
- مكانيك سيالات، ترموديناميك و انتقال حرارت
- كنترل و هدايت هوشمند خودروها
- ابزار دقيق و اتوماسيون
 

نظرات