اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق

اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق

اهداف همايش:

-  تشكيل محلي براي جمع آوري نظرات خبرگان در حوزه مهندسي برق و كامپيوتر در كشور
-  جمع بندي نظرات خبرگان در حوزه علوم و تحقيقات مهندسي برق و كامپيوتر به خصوص دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور استان تهران
-  تشكيل كميته تخصصي- علمي همايشهاي "مهندسي برق" در دانشگاه پيام نور استان تهران
-  ايجاد انگيزه بين دانشجويان جهت انجام فعاليت هاي پژوهشي
-  گردآوري و ارائه دست آوردهاي علمي و پژوهشي پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان مهندسي برق و كامپيوتر

 

محورهاي اصلي همايش:

-  الكترونيك
-  قدرت
-  كنترل
-  مخابرات
-  مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات
-  مهندسي پزشكي
-  مهندسي كامپيوتر
-  الكترومغناطيس

نظرات