دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی

دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی

محورهاي همايش:

- بيوتكنولوژي گياهي
- ضايعات محصولات كشاورزي
- مكانيزاسيون كشاورزي
- كشاورزي زيستي (ارگانيك)
- نظام بيمه اي محصولات كشاورزي
- بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك
- بهينه سازي فرآيند توليد محصولات كشاورزي
- آفات ، بيماريهاي گياهي و علف هاي هرز
- ترويج و آموزش كشاورزي
- باغباني
- گياهان دارويي
- علوم دامي
- آبياري
- زراعت و اصلاح نباتات

نظرات