اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت،کشاورزی و پزشکی

اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت،کشاورزی و پزشکی

محورهاي همايش:

- نانو فناوري و مهندسي بافت
- نانو فناوري، سيستم هاي دارو رساني و صنايع دارويي
- نانو فناوري در تشخيص و درمان بيماريها
- نانو فناوري و دارو رساني هوشمند و هدفمند در كشاورزي
- نانو فناوري،صنايع غذايي و بسته بندي
- نانو فناوري و صنايع سنگين و سبك
- نانو فناوري و فناوري اطلاعات و ارتباطات

نظرات