اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران

اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران

محورهاي همايش:

- الكترونيك
- مخابرات
- قدرت
- مهندسي نرم افزار
- هوش مصنوعي
- معماري كامپيوتر
- فن آوري اطلاعات و ارتباطات

نظرات