نهمین همایش تخصصی رمزنگاری-رمزنگاری و امنیت شبکه های ارتباطی

نهمین همایش تخصصی رمزنگاری-رمزنگاری و امنیت شبکه های ارتباطی

اهداف همايش:

- گسترش همكاري‌هاي علمي- پژوهشي بين مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي در حوزه علوم رمز
- تبادل اطلاعات بين اعضا هيات علمي، محققان و دانشجويان و آشنايي با دستاوردهاي علمي در حوزه رمزنگاري
- ارائه دست آوردها، روش ها و فعاليت هاي انجام شده در زمينه رمزنگاري
- شناسايي محققين توانمند و علاقمند به پژوهش در حوزه رمز و امنيت

 

محورهاي همايش:

- محرمانگي و احراز اصالت در شبكه هاي اقتضايي
- محرمانگي و احراز اصالت در شبكه هاي سلولار نوين
 - محرمانگي و احراز اصالت و يكپارچگي در پروتكلهاي مديريت كليد
 - ساير موضوعات مرتبط
 

 

نظرات