نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

اهداف همايش:

-  معرفي اهميت مهندسي فرآيند، مهندس فرآيند در ارتقاي كيفي و كمي توليدات پايين دستي
-  افزايش آگاهي نسبت به تكنولوژيهاي و نرم افزارهاي نوين مهندسي فرآيند
-  شبيه سازي و مدلسازي سامانه هاي توليد صنايع شيمايي به وسيله مهندسي فرآيند
-  ارائه روش ها علمي و فن آوري هاي جديد در حوزه مهندسي فرآيند
-  پتانسيل سنجي بهينه كردن مصرف انرژي و جنبه هاي زيست محيطي
-  اثرات مثبت و منفي زست محيطي فرآيندهاي شيميايي
-  شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه مهندسي فرآيند
-  ملاحظات فني و اقتصادي شيوه هاي محتلف بهره برداري منايع فسيلي در صنايع پايين دستي
-  ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي مهندسي فرآيند
-  معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
-  آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان


محورهاي همايش:

-  طراحي مفهومي، شبيه سازي و مدلسازي انواع  فرآيندهاي صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي
-  بهينه سازي فرآيندهاي صنايع شميايي، پالايشي، پتروشيمي و ...
-  ارزيابي فعاليت كاتاليست هاي صنعتي به صورت عملياتي
-  افزايش مقياس فرآيندهاي شيميايي واحدهاي صنعتي
-  سيستم هاي كنترلي فرآيندهاي صنعتي
-  مطالعات امكان سنجي و ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي فرآيندي
-  مديريت انرژي و محيط زيست در مهندسي فرآيند
- ارزيابي ، بررسي و كنترل مخاطرات در واحدهاي عملياتي
- افزايش بهره وري توليد واحدهاي صنعتي به كمك مهندسي فرآيند
- پديده هاي انتقال
- ترموديناميك و تعادل فازي
- فرآيندهاي جداسازي
- مدلسازي و شبيه سازي
- ديناميك سيالات محاسباتي
- آموزش و نرم افزار در مهندسي فرآيند
- و ساير موارد

نظرات