سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

اهداف همايش:

- تجليل از سازندگان برتر كشور
- طرح و بررسي نيازمندي هاي نيروگاه هاي كشور
- تمركز و هم افزائي در جهت حل مشكلات نيروگاه ها
- شناخت توانمندي هاي بهره برداران، تأمين كنندگان و پيمانكاران نيروگاه ها
- اتخاذ تصميم هاي فني در كنسرسيوم هاي تخصصي متشكل از سازندگان، كاربران، پژوهشگران و فن آوران
- برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه تخصصي


محورهاي همايش:

- توليد پايدار
- افزايش و بهبود كارايي در نيروگاه ها
- طراحي،توسعه،مهندسي معكوس و ساخت داخل
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست
- چالش هاي خصوصي سازي
- تجارب برتر
- نقش IT
- توسعه COM و CM
- نظارت وكنترل
- استانداردهاي صنعتي
- اقتصاد انرژي و بازار برق
- كيفيت و بهره وري
- پيامدهاي تغييرات مكرر سوخت و بار واحد ها

نظرات