نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور

نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور

اهداف همايش:

تبيين اهميت، نقش و جايگاه تحقيق، توسعه و فناوري
توانمند سازي مديران و كارشناسان تحقيق، توسعه و فناوري در حوزه هاي مختلف علم و صنعت
تقويت و تحكيم ارتباط بين پژوهش هاي دانش بنيان و تحقيقات كاربردي
هماهنگي و تجميع آراء، افكار و عقايد در ارتباط با تحقيق، توسعه و فناوري
دستيابي به راهكارهاي علمي و عملي جهت رفع معضلات و مشكلات پيش روي تحقيق، توسعه و فناوري


محورهاي همايش:

تحقيق و توسعه از ديدگاه ملي
- اثرات تحقيق و توسعه در نيل به اهداف چشم انداز سال 1404
- مديريت راهبردي تحقيق و توسعه جهت دستيابي به خودكفايي ملي
- نقش تحقيق و توسعه در ايجاد بستر مناسب جهت افزايش اشتغال و كارآفريني
- ساز و كارهاي لازم جهت جهاني شدن تحقيق و توسعه در كشور

تحقيق و توسعه از ديدگاه فناوري
- جايگاه تحقيق و توسعه در دستيابي به فن آوريهاي نوين امروز و فردا
- مديريت تحقيق و توسعه در حوزه انرژي
- ارتباط بين مديريت دانش و تحقيق و توسعه

تحقيق و توسعه از ديدگاه مديريت
- ارزيابي اهميت و جايگاه واحد تحقيق و توسعه در شركتها و سازمانها و تعامل آن با مديران ارشد
- استراتژي هاي تحقيق و توسعه و ارتباط آن با توانمند سازي -منابع انساني
- برنامه ريزي راهبردي تحقيق و توسعه جهت ايجاد خلاقيت، - افزايش بهره وري و دستيابي به تعالي سازماني
- نقش تحقيق و توسعه در ساخت محصولات و ارائه خدمات مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي

تحقيق و توسعه از ديدگاه اقتصادي
- تحليل هزينه ها و درآمدهاي حاصل از واحد تحقيق و توسعه و عوامل موثر بر آنها
- نقش راهبردي واحد تحقيق و توسعه در مديريت صحيح بحرانهاي اقتصادي

تحقيق و توسعه از ديدگاه بازاريابي و برند سازي
- نقش كليدي تحقيق و توسعه در گسترش بازار و افزايش فروش محصولات و خدمات
- ارتباط تحقيق و توسعه با برند سازي و دستيابي به بالاترين سطح مشتري مداري
- مديريت تحقيق و توسعه با رويكرد ايجاد مزيت رقابتي در توليد محصولات و ارائه خدمات

موانع و چالشها در تحقيق و توسعه
- پيامدهاي عدم توجه به تحقيقات دانش بنيان و رويكردهاي توسعه اي
- بررسي و مقايسه چالشهاي تحقيق و توسعه در بخشهاي دولتي و خصوصي
- آسيب شناسي و آسيب زدائي تحقيق و توسعه

نظرات