نخستین همایش ملی تازه های مدیریت

نخستین همایش ملی تازه های مدیریت

محورهاي همايش:
 
- نوآوري درسازمانها
- كارآفريني در سازمانها
- بهره وري و نظامهاي جديد مديريت شهري و سازمانهاي محلي
- دولت الكترونيك
- جهاني شدن و اثرات آن بر سازمانها و كسب و كار
- اخلاق (عمومي و حرفه اي) در مديريت
-  مديريت دانش
- اندازه دولت و برون سپاري در سازمانها
- رهبري در سازمان
- جايگاه برند در مديريت
- مديريت ارتباط با مشتري CRM و مشتري مداري
 

 

نظرات