اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار

اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار

در راستاي كيفيت بخشي به ساخت و سازهاي شهري و تشويق و فرهنگ سازي براي دست اندركاران امر ساخت و ساز، به اجراي ساختمانهاي با كيفيت و با توجه به اهميت و نقش مطالعات پايه و زيربنايي در ساخت و سازهاي شهري و به منظور ارائه مقالات و بررسي كارشناسانه مسائل و مشكلات در زمينه اجراي مقررات ملي ساختمان و نيز برخورداري از آخرين يافته‌هاي پژوهشي در اين خصوص، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري كلانشهر مشهد، همزمان با برگزاري دومين جشنواره انتخاب بناي برتر، تصميم به برگزاري كنفرانس ملي بناي ماندگار گرفت كه محورهاي اصلي اين كنفرانس بر پايه رعايت اصول مقررات ملي ساختمان بنا نهاده گرديده است.

محورهاي همايش:

- ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
- هويت بخشي به ساخت و سازهاي شهري با رويكرد معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
- استحكام بخشي و راهكارهاي دستيابي به آن در ساخت و سازها
- نقش استفاده از فناوري هاي نوين در ساخت و سازهاي شهري
- نقش آموزش و تحقيقات در ارتقاي كيفيت ساخت و سازها
- بهينه سازي در استفاده از منابع و مصالح و تدوين ضوابط اصلاح الگوي مصرف
- نقش معماري و شهرسازي در دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار
- لزوم استاندارد سازي مصالح و نقش آن در ارتقاي كيفي ساخت و سازها
- اهميت ايمني در كارگاه هاي ساختماني، چالش ها و ضرورت ها
- جايگاه ايمني و بهداشت محيط در مراحل ساخت و بهره برداري
- مديريت بحران و جايگاه آن در مقررات ملي ساختمان
- روش هاي بهره وري در صنعت ساختمان با رويكرد مديريت پروژه
- صنعتي سازي و نقش آن در توسعه ساخت و سازهاي شهري
- بهينه سازي مصرف انرژي و كاربرد مفاد مبحث نوزده مقررات ملي ساختمان
- نقش طراحي معماري در افزايش ميزان بهره وري ساخت و سازهاي شهري


محورهاي ويژه همايش:
 
- آسيب­شناسي وضعيت موجود ساخت و سازها در كشور با نگرش به مقررات ملي ساختمان
- راهكارهاي ترويج و اجراي مقررات ملي ساختمان و شناسائي موانع موجود
- بررسي تجربه تدوين و اجراي مقررات ساختماني در كشورهاي ديگر

نظرات