چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان،  سازه‌های زیرزمینی و شریانهای حیاتی

چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، سازه‌های زیرزمینی و شریانهای حیاتی

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان و پژوهشگاه مهندسي بحران‌هاي طبيعي و پدافند غيرعامل شاخص ‌پژوه با مجوز رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در راستاي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي خود و پس از برگزاري موفقيت آميزكنفرانس‌ها، همايش‌ها و دوره‌هاي آموزشي متعدد، ازجمله برگزاري اولين، دومين و سومين همايش مديريت بحران در صنعت ساختمان، سازه‌هاي زيرزميني و شريان‌هاي حياتي، در نظر دارند چهارمين همايش مديريت بحران در صنعت ساختمان، سازه‌هاي زيرزميني و شريان‌هاي حياتي را، در روز پنجشنبه مورخ 12 ارديبهشت 1392 در شهر گرگان برگزار نمايند.

محورهاي همايش:

 - نقش مهندسين و سازمان‌هاي نظام مهندسي در مديريت بحران‌هاي طبيعي و حوادث غير مترقبه
 - سازوكارهاي اصلاح نظام ساخت و ساز و نقش آن در كاهش خسارات ناشي از بحران‌هاي طبيعي و حوادث غير مترقبه
 - نقش سازمان‌هاي متولي شريان‌هاي حياتي شهري و برون شهري در مديريت بحران
 - طراحي شريان‌هاي حياتي شهرها در حوادث طبيعي
 - الزامات پدافند غير عامل در بحران
 - مدل سازي و طراحي سازه هاي زير زميني در مواقع عادي و بحران
 - مديريت بحران در سازه‌هاي زيرزميني با نگاهي بر تجربيات ساير كشورها
 - شهر خلاق، عامل موثر در توسعه پايدار
 - نقش شهر خلاق در كنترل بحران هاي طبيعي
 - استراتژي هاي توسعه پايدار و نقش آن در مديريت بحران
 - نحوه استفاده از برنامه ريزي هاي شهري در مديريت بحران
 - رابطه شهرهاي خلاق با پدافند غير عامل
 - عصر اطلاعات و كنترل بحران هاي شهري

نظرات