همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی

همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی

محورهاي همايش:

- ولايت فقيه و مديريت جهاني
- ولايت فقيه و نيازهاي جامعه اسلامي
- جامعه ولايت مدار و مقايسه آن با جوامع ديگر
- ولايت فقيه و مسائل سيلسي اجتماعي جهان امروز
- ولايت پذيري و ولايت فقيه
- ولايت فقيه و آينده پيش روي ملتها
- ولايت فقيه و مقايسه آن با نظامهاي سياسي موجود
- ولايت فقيه و سياست خارجه جهان اسلام
- ولايت فقيه و احياي تمدن ايراني اسلامي
- بيداري اسلامي از منظر اديان
- بيداري اسلامي از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري
- بيداري اسلامي و الگوپذيري از انقلاب اسلامي ايران
- بازتاب بيداري اسلامي بر جنبش مردمي نود و نه درصدي (وال استريت)
- تاريخ و بيداري اسلامي
- بيداري اسلامي و چالش با نظام سلطه
- بازتاب بيداري اسلامي بر تحولات اروپا و آمريكا، شاخصها و مولفه هاي عدالت خواهي در بيداري اسلامي

نظرات