اولین جشنواره ملی صنعت چرم و صنایع وابسته

اولین جشنواره ملی صنعت چرم و صنایع وابسته

اهداف جشنواره:

- ارتقا ارتباط دانش و صنعت چرم
- بستر سازي و دستيابي به مزيت رقابتي در اقتصاد دانش بنيان
- ايجاد هماهنگي، همكاري و همگرايي در ميان دانشگاهيان و پژوهشگران، صاحبان صنايع ومسئولان دستگاههاي حمايتي و ساير بازيگران عرصه صنعت چرم
- ايجاد زمينه مناسب و لازم جهت شناسايي متقابل اركان سه گانه دانشگاه ، صنعت و دولت از نيازها ، توانمنديها و حمايت هاي بالقوه و بالفعل موجود
- برنامه استراتژيك و نقشه راه صنعت چرم
- فرهنگ سازي و شناساندن صنعت چرم به جامعه
- شناسايي نقش تحقيق و پژوهش و آموزش در صنعت چرم
- دستيابي به الگوهاي علمي و عملي رشد و توسعه صنعت چرم
- فراهم نمودن بستر تحقيقات دانش بنيان در حوزه صنعت چرم
- بررسي راهكارهاي تجاري سازي ايده هاي نوآورانه در صنعت چرم
- شناساندن پتانسيل هاي صنعت چرم به دولتمردان محترم
- تشويق جامعه دانشگاهي به انجام تحقيقات كاربردي در صنعت چرم


محورهاي جشنواره:

- پوست
- تكنولوژي چرم
- نيروي انساني و دانش چرم
- اقتصاد چرم و محصولات جايگزين
- تكنولوژي كفش و ماشين آلات
- چرم، محيط زيست و بازيافت
- بازاريابي چرم و محصولات چرمي
- طراحي و مد

نظرات