همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه

همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه

اهداف همايش:

هدف اصلي اين همايش ترسيم و تبيين جايگاه كتابخانه‌هاي امروزي به ويژه كتابخانه‌هاي دانشگاهي وتخصصي در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاست. با توجه به تحولات دنياي فناوري و اطلاعات، كتابخانه‌ها علاوه بر حفظ كاركردها وجايگاه سنتي، امروزه به عنوان گلوگاه دانش سازمان‌ها و نيز رصدخانه فعاليت‌هاي اطلاعاتي و دانشي سازمان‌ها، داراي نقش و جايگاه نويني هستند كه اين همايش سعي در ترسيم و تبيين آن دارد.
فلسفه اين همايش برخلاف همايش هاي ارائه نتايج تحقيقات جديد نيست تا فراخواني براي اين منظور ارائه شود بلكه هدف تبيين نقش و جايگاه كتابخانه هاي دانشگاهي و تخصصي در جهان مدرن و چشم انداز آينده است.
اين همايش بيشتر به طرح سئوالاتي مي پردازد تا محرك طيفي از تحقيقات در حوزه كتابداري و اطلاع رساني در ميان دانشجويان تحصيلات تكميلي باشد.
در كنار همايش پوسترهايي از تجربيات عملي كه به موضوع كلي همايش و زير موضوعهاي آن مرتبط هستند ارائه مي شود و فراخوان براي همين ارائه شده است.

محورهاي همايش:

 - كتابخانه دانشگاهي و نقش آن در رصد علمي پژوهشي دانشگاه
 - خدمات نوين و مخاطبان جديد
 - نيازهاي تخصصي انساني و مهارتي
 - نيازهاي ابزاري، نرم­افزاري و سيستمي
 - فرآيندها و سيستم­هاي مديريتي
 - ارزيابي كتابخانه‌ها در فضاي جديد
 - مطالعه نمونه‌هاي موفق

نظرات