همایش زبان مادری،مجال ها و چالش ها

همایش زبان مادری،مجال ها و چالش ها

اهداف همايش:
 
- دست‌يابي به يافته‌هاي جديد علمي در رابطه با مجال‌ها و چالش‌هاي زبان‌هاي مادري و دوزبانگي
 
- شناسايي و تبيين گستره جغرافيايي بوم‌گويش‌هاي استان
 
-ايجاد انگيزه در پژوهشگران براي مطالعات كاربردي در عرصه زبان‌شناسي ايراني

 

محورهاي همايش:

- زبان مادري : مفهوم‌سازي و نظريه‌پردازي
 
- معرفي و توصيف ويژگي‌هاي زبان‌ها و بوم‌گويش‌هاي استان
 
- پراكنش جغرافيايي گونه‌هاي زباني استان
 
- مطالعات تاريخي، تطبيقي، و رده­شناختي بوم‌گويش‌هاي استان
 
- بهره‌گيري از زبانمايه بومي در واژه­سازي و واژه­گزيني فارسي
 
- بازتاب زبان‌ها و بوم‌گويش‌هاي استان در ادبيات فارسي
 
- زبان مادري و هويت
 
- زبان مادري و تعليم و تربيت
 
- درك، پردازش و يادگيري زبان در دوزبانه‌ها
 
- زبان مادري و شكل‌گيري شخصيت
 
- زبان مادري و رسانه‌هاي جمعي
 
- زبان مادري و فرهنگ و تمدن اسلامي
 
- زبان مادري و جهاني شدن
 
- زبان مادري، بوم‌شناسي، و مهاجرت
 
- و ساير محورهاي مرتبط

نظرات