چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه


هدف از برگزاري اين همايش ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران و دست‌اندركاران در زمينه زلزله و صنعت ساختمان مي‌باشد.
فعاليت‌هاي همايش شامل بخش‌هاي ارائه مقالات علمي پژوهشي، پوستر، طرح‌ها و دستاوردهاي صنعتي، كارگاه‌هاي آموزشي و تشكيل ميزگردهايي در ارتباط با مسائل زلزله و سازه در ايران است.

محورهاي كنفرانس

- طراحي لرزه اي مبتني بر عملكرد سازه‎ها
- روشهاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها
- روشهاي بهينه‎سازي لرزه‎اي سازه‎ها
- مدلسازي و تحليل‎ ديناميكي سازه‎ها
- كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي زلزله
- عيب‎‎يابي لرزه‎اي سازه‎ها
- كنترل لرزه‎اي سازه‎ها
- تحليل قابليت اطمينان لرزه‎اي سازه‎ها
- اندركنش خاك، سازه
- اندر كنش آب، سازه
- بهينه سازي سازه هاي فضاكار تحت بارهاي ديناميكي
- اثر زلزله بر سازه هاي بنايي
- اثر زلزله بر سازه هاي ويژه : پلها ، مخازن ، سازه هاي بلند
- ارزيابي و مديريت خطرپذيري لرزه‌اي
- اثربخشي آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مقاوم‌سازي و ايمني سازه‌ها
- آسيب‌پذيري و بهسازي شريان‌هاي حياتي

نظرات