ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی

ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی

محورها و موضوعات همايش:

1) مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
•شبكه هاي گريدي و محاسبات ابري
•سيستم هاي هوشمند و محاسبات نرم
•نقش فناوري اطلاعات در فضاي الكترونيك
•سيستم هاي اطلاعاتي و كيفيت ارائه خدمات

2) مهندسي برق و ICT
•مجتمع سازي مدارات الكترونيك
•نقش انرژي هاي نور در مخابرات
•كاربرد نانو تكنولوژي در الكترونيك
•روش هاي نوين در توليد انرژي الكتريكي
•كاربردهاي مهندسي برق در مديريت انرژي


3)مهندسي عمران
•نقش مديريت بحران در سوانح طبيعي
•استفاده از فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان
•طراحي شريان هاي حياتي در برابر حوادث طبيعي
•مقاوم سازي ساختمان ها با استفاده از مصالح و فناوري نوين


4) مهندسي صنايع و ايمني صنعتي
•كاربرد مديريت HSE در صنعت
•نقش مديريت دانش در تكنولوژي
•نقش دولت الكترونيك در صنعت
•كاربرد نرم افزار هاي HSE در صنعت
•نقش تكنيك هاي بهينه سازي در سازمانها


5)مهندسي مكانيك
•ديناميك ارتعاشات و رباتيك
•طراحي مكانيكي و بهينه سازي
•فناوري هاي نوين ساخت و توليد


6) نانو تكنولوژي
•تاثير نانوذرات در الكترونيك
•تاثير نانو تكنولوژي در توليدات صنعتي
•تاثير نانوتيوب و نانو واير در فناوري اطلاعات


7)مهندسي معماري
•معماري پايدار،فرهنگ و سنت در شهرهاي توريستي مازندران
•اقتصاد، توسعه شهري و معماري
•نقش محيط زيست و اقليم در معماري و شهرسازي پايدار
•بهره گيري از فناوري هاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار

نظرات