چهاردهمین کنگره ملی خوردگی

چهاردهمین کنگره ملی خوردگی

ارديبهشت ماه آينده برگزاري چهاردهمين كنگره ملي خوردگي با همكاري پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران و به دبيري آقاي دكتر صراف زاده و دبير علمي آقاي دكتر رياحي را در پيش رو داريم. در آن زمان سابقه تاسيس انجمن وارد ده سوم مي شود اين رخداد بزرگ فرصت مغتنمي براي كليه اساتيد، صنعتگران، صاحبان صنايع و متخصصين و دانشجويان رشته هاي خوردگي، متالورژي، مهندسي شيمي، مكانيك، برق و غيره ... مي باشد تا بتوانند آخرين يافته هاي خود را تبادل كنند و براي جلوگيري از خوردگي و راه هاي مبارزه با آن به آخرين نتايج دنيا دست يابند.

محورهاي همايش:

- خوردگي درصنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 
-  خوردگي در صنايع نيروگاهي اعم از حرارتي، هسته اي، توليد پراكنده و ...
 
- خوردگي در صنايع فولاد، خودروسازي، حمل و نقل ريلي و زير ساخت هاي شهري
 
- خوردگي در صنايع دفاعي و هوافضا
 
- خوردگي در سامانه هاي آب و فاضلاب
 
- خوردگي در دماهاي بالا
 
- خوردگي ميكروبي و بيومواد

- روش هاي جلوگيري از خوردگي (پوشش ها، بازدارنده ها، حفاظت كاتدي و آندي، انتخاب مواد)
 
- روش هاي نوين پايش ، كنترل خوردگي و آزمايش هاي خوردگي
 
- مديريت و ارزيابي ريسك خوردگي در مراحل طراحي و بهره برداري
 
- تحقيق و توسعه در علم و فناوري خوردگي
 
- خوردگي در صنايع و تاسيسات دريايي، اسكله و كشتي سازي
 
- فناوري نانو و خوردگي
 
- خسارت هاي زيست محيطي ناشي از خوردگي

نظرات