اولین همایش ملی بحران آب

اولین همایش ملی بحران آب

اهداف همايش:

- تدوين سند كار آمدمقابله با بحرانهاي احتمالي آب
- پاسخگويي علمي و عملي به محورهاي مطرح شده
- ارائه راه كار در جهت بهينه سازي مصرف آب
- ترويج فرهنگ بهره برداري بهره ورانه از منبع آب
- چاپ و نشر مقالات برگزيده در مجلات علمي معتبر جهت دسترسي اساتيد و علاقه مندان

 

محورهاي همايش:

- براي بهره برداري بهره ورانه ازآب،چه راه كارهايي مي توان در بخش كشاورزي وفضاي سبز در نظر گرفت؟
- بر مبناي توسعه پايدار چه تدابيري براي افزايش بهره وري از منابع آب مي تواند راه گشا باشد؟
- با توجه به روشهاي نوين مديريت و بهره برداري از منابع آب،چه راهكارهايي در جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي مي توان درپيش گرفت؟

نظرات