اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی

اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی

با توجه به اهميت شناسايي مشكلات و موانع موجود براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و خدماتي كشور و ضرورت تبيين راهكارهاي مناسب براي برطرف كردن اين معضلات و بررسي علمي موضوعات مذكور،‌ جهاددانشگاهي واحد تربيت مدرس پس از رايزني با مديران و مسئولين در بخش‌هاي اجرايي، دولتي، خصوصي و همچنين صاحب‌نظران و اساتيد محترم دانشگاه‌ها، تلاش دارد از طريق برگزاري همايش ملي با عنوان «سرمايه‌گذاري و توليد ملي» در 16 اسفند فضاي مناسب براي يافتن راهكارهاي كاربردي و تبادل نظر اين عزيزان فراهم آورد.

 

محورهاي همايش:


- ساختار بازار سرمايه و تأمين مالي براي توسعه بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات
- فضاي كسب و كار و تأمين مالي بخش‌هاي توليدي
- ساختار كسب و كار (اندازه واحدها) و بحران تأمين مالي
- روش‌هاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري مناسب در كشور
- ايجاد و بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي ايراني و بين‌المللي
- اقتصاد سياسي سرمايه‌گذاري و تأمين مالي
- اقتصاد رانتي و سرمايه‌گذاري
- تأمين مالي جمعي (Crowd funding) و تأمين مالي در ايران
- شبكه‌هاي اجتماعي براي تأمين مالي در ايران
- سرمايه اجتماعي و بحران تأمين مالي
- وزارت امورخارجه و بحران سرمايه‌گذاري در ايران
- استقراض خارجي، مزايا و مضرات
- كاستي‌ها و قابليت‌هاي بورس تهران  به عنوان بازار سرمايه
- رفتار مالي نخبگان در حوزه‌ سرمايه‌گذاري و تأمين مالي
- دريافت و انتقال ايده‌هاي نوسرمايه‌گذاران به عنوان كارآفرينان
- ابعاد مختلف سرمايه‌گذاري توليدي
- بانك‌ها و نحوه تأمين مالي در بخش‌هاي مختلف توليدي
- جايگاه بازار پول و سرمايه‌ در تأمين مالي
- بررسي وضعيت فضاي كسب و كار بانكي و تأثيرات آن بر بهبود سرمايه‌گذاري
- جديدترين اقدامات بانك‌هاي ايراني در حوزه تأمين مالي و سرمايه‌گذاري
- بررسي اثرات نرخ ارز در حوزه‌ي سرمايه‌گذاري و نظام تأمين مالي كشور
- نقش شركت‌هاي تأمين سرمايه در بهبود فضاي سرمايه‌گذاري كشور
- درك ناصحيح نيازهاي واقعي جامعه از سرمايه‌گذاري
- راهكارهاي ايجاد انگيزه و افزايش سطح دخالت سرمايه‌گذران
- توزيع نامتقارن بحران تأمين مالي
- بررسي ساختار، فرصت‌ها و چالش‌هاي تأمين مالي بلند مدت در ايران
- مديريت ريسك سرمايه‌گذاري در ايران
- نقش و جايگاه شركت‌هاي بيمه در مديريت ريسك در ارتقاي نظام تأمين مالي و افزايش سرمايه‌گذاري در كشور
- نظام تعاملي شركت‌هاي بيمه با سرمايه‌گذاران خصوصي و دولتي
- روش‌هاي نوين كاهش ريسك در صنعت بيمه
- نقش صندوق توسعه ملي در توسعه‌ي سرمايه‌گذاري
- شكوفايي اقتصادي با افزايش سطح سرمايه‌گذاري پايدار
- اثرات خصوصي‌سازي در حوزه‌ي سرمايه‌گذاري و نظام تأمين مالي
- نظام تأمين مالي شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه
- اقتصاد سلامت و نظام تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در ايران
- و ساير موضوعات مرتبط
 

نظرات