اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران

اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران

به منظور تبيين نقش اين سواحل در ارتقاء قدرت ملي، توسعه مؤلفه‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و اجتماعي در سطح ملي و منطقه‌اي، فراهم نمودن بسترهاي لازم جهت تحقق اوامر گهربار معظم­له، به فعليت درآوردن فرصت­هاي فراوان موجود و بهره‏برداري از نعمات و گنج‏هاي خدادادي نهفته در اين بخش از كشورمان، نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد با همكاري وزارتخانه­ها، دانشگاه­ها و سازمان‌هاي كشوري، ارگان­هاي نظامي و انتظامي و ساير نهادهاي ذيربط ، همايشي ملي  با عنوان « همايش ملي توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي جمهوري اسلامي ايران » در بهمن ماه سال جاري با دو رويكرد علمي و اجرايي برگزار نمايد.

محورهاي همايش:


-  واكاوي تدابير مقام معظم رهبري در خصوص توسعه سواحل جنوب شرقي كشور

-  واكاوي تدابير مقام معظم رهبري در خصوص اهميت دريا، حضور در درياهاي آزاد و توسعه دريا محور

-  منابع طبيعي و صنايع وابسته (نفت و انرژي، كشاورزي، صنايع غذايي، شيلات، صنايع دارويي و غيره)

-  صنايع دريايي

-  منابع انساني، فرصت‌هاي آموزشي و پژوهشي و علوم دريايي

-  سواحل، بنادر و حمل و نقل

-  توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

- اقتدار ملي (فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيت)

-  نيروي دريايي راهبردي و توسعه سواحل مكران

-  پيشينه تاريخي، ميراث فرهنگي و گردشگري

-  محيط زيست

- آمايش سرزميني و پدافند غيرعامل

نظرات