همایش ملی سبک زندگی اسلامی

همایش ملی سبک زندگی اسلامی

محورهاي همايش:

- بن مايه هاي فرهنگ اسلامي جامعه
- وظيفه سياستگذاران و برنامه ريزان در سبك زندگي اسلامي
- نقش پارك هاي علم وفناوري و مراكز رشد در تحقق سبك زندگي اسلامي
- سبك زندگي اسلامي در مقياسهاي فردي، خانوادگي، اجتماعي، حكومت اسلامي و بين الملل

نظرات