دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

محورهاي همايش:

- روشهاي نوين فرآوري در صنايع غذايي
- روشهاي نوين پايش كيفيت
- ايمني مواد غذايي
- فرآورده هاي غذايي ارگانيك
- ريزپوشاني(ميكروكپسولاسيون) در صنايع غذايي
- فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي
- نانو فناوري در صنايع غذايي
- مدلسازي وبهينه سازي فرآيند در صنايع غذايي
- كاربرد زيست فناوري در صنايع غذايي
- بسته بندي در صنايع غذايي
- بهينه سازي سيستم هاي نوين در تضمين كيفيت
- فرآوري پس ماندهاي كشاورزي
- توليد و ارزش غذايي محصولات بومي
- راهكارهاي كاهش افزودني هاي مصنوعي در صنايع غذايي
- نقش مديريت در صنايع غذايي
- بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع غذايي

 

 

نظرات